Utilizarea cookie-urilor

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de utilizare optimă. Prin utilizarea cookie-urilor obligatorii, vă asigurăm că toate funcțiile principale ale acestui site web vă sunt disponibile.

Cu acordul dvs., alte funcții ale site-ului web vor deveni disponibile pentru dvs., cum ar fi căutarea magazinelor de retail, videoclipuri pentru produse și distribuirea conținutului cu prietenii.

Puteți revoca acordul în orice moment. Veți găsi informații despre aceasta și multe altele în Politica noastră de Confidențialitate.

Confidențialitate și securitate

Termeni și Condiții Generale de vânzare


Termeni și Condiții Generale de vânzare Descărcați
Subiect Data Descarca
Termeni și Condiții Generale de vânzare Iunie 2021

  1. Informații generale

  1.1 În cadrul relaţiilor contractuale dintre HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr.45, etaj.8, sector 5, cod postal 050881, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub numarul J40/3833/2008, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 23414737, in calitate de Vânzator sau Furnizor, pe de o parte şi Cumpărător sunt valabile exclusiv acești Termeni și Condiţii Generale de Vânzare ale Vânzatorului (denumite în continuare “Condițiile„).

  1.2 Vom efectua livrări exclusiv în conformitate cu următoarele Condiții. Aceste Condiţii sunt valabile şi sunt obligatorii între părţi în toate cazurile pentru toate tranzacțiile prezente sau viitoare. Orice acord care se abate de la aceste Condiții necesită o confirmare scrisă expresă. Părțile agreează în mod expres că în relațiile dintre ele, Vânzătorul nu recunoaşte oricare şi toate condiţiile contrare sau diferite ale Cumpărătorului, în cazul în care acestea există, respectiv Vânzătorul nu este ţinut să respecte nicio condiţie, prevedere contrară sau diferită celor din prezentele Condiții.

  2. Ofertă, comandă și valoarea minimă a comenzii

  2.1 Cumpărtorul poate plasa comenzi online oricând, dar perioada de procesare a acestora se desfășoară zilnic în intervalul 8:30 – 16:30. Comenzile plasate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

  2.2 Imediat după ce a fost plasată o comandă prin magazinul online, Vânzătorul va verifica stocul disponibil și va transmite Cumpărătorului o confirmare prin e-mail, la adresa indicată in secțiunea Persoana de Contact din Contul meu. Pentru evitarea oricarui dubiu, o factura proforma emisa de Vânzător Cumpărătorului valoreaza confirmarea de comanda. Plasarea pe magazinul online a unei comenzi de către Cumpărător nu obligă Vânzătorul să accepte Comanda.

  2.3 Orice comanda confirmata implica Vanzatorul si Cumpărătorul intr-un contract la distanta. Contractul la distanta este incheiat intre, in cadrul prezentului sistem de vanzare organizat de catre Vânzător, utilizand in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, tehnica de comunicatie la distanta cuprinsa in magazinul online. Momentul incheierii contractului la distanta cu Cumpărătorul, il constituie momentul primirii mesajului de confirmare de catre Cumpărător referitor la comanda sa.

  2.4 Modificările unei Comenzi se vor face în scris. Cu toate acestea, nu se pot face modificări la o comandă după emiterea unei confirmări. Aceasta include schimbarea adresei de livrare sau a opțiunii de livrare. Conectați-vă la Contul meu și vizualizați comenzile online. Dacă butonul „Anulează comanda” este vizibil, puteți selecta această opțiune și comanda dvs. va fi anulată. Dacă butonul nu este vizibil, este prea târziu pentru a anula comanda dvs., deoarece procesarea a început.

  2.5 Conținutul publicat în magazinul online, inclusiv detaliile tehnice și ilustrațiile produselor și alte informații publicitare are caracter orientativ, nu sunt caracteristici obligatorii, ci prezinta informatii despre produsele comercializate prin magazinul online, descrieri sau etichetări ale acestor produse, precum si alte date considerate de Vânzător ca fiind de interes pentru Cumpărător

  2.6 În cazul în care au fost furnizate eșantioane (mostre), Hama depune toate eforturile pentru a furniza calitatea și specificațiile eșantionului relevant.

  2.7 Comenzi minime

  a) Comenzi nationale: Vom aplica o suprataxă în valoare de 15 Lei fara TVA reprezentand taxa de transport pentru comenzile sub valoarea minimă netă a comenzii de 150 Lei fara TVA.

  b) Comenzi internaționale: Valoarea minimă pentru comenzile străine va fi definită într-un acord separat.

  3. Prețuri

  Toate prețurile sunt supuse taxei pe valoarea adăugată prevăzută de legea română .

  4. Livrarea

  4.1. Conditiile standard de livrare ale Vânzătorului sunt FCA – Franco transportator depozit Vânzător (transportul intră în sarcina Vânzătorului) și FCA Franco depozit Cumpărător (transportul intra in sarcina cumpărătorului).

  4.2. Cumpărătorul va alege conditia de livrare în momentul plasării comenzii.

  5. Termene de livrare

  5.1 După efectuarea plătii de către Cumpărător, Vânzătorul va trimite un e-mail Cumpărătorului pentru a anunța expedierea Comenzii, respectiv disponibilitatea acesteia spre a fi ridicată.

  5.2 Termenele livrare trebuie înțelese ca date aproximative, cu caracter orientativ, la care vom adera ori de câte ori este posibil. În cazul depășirii termenelor de livrare, Cumpărătorul poate stabili o prelungire corespunzătoare a termenelor de livrare, după care se poate retrage din contract printr-o declarație scrisă a intenției sale de a face acest lucru postată in magazinul online sau trimisă prin e-mail la adresa : sales.ro@hama.com

  5.3 Termenele de livrare se consideră respectate dacă Produsul, obiect al livrării a părăsit fabrica / depozitul Vânzătorului sau a fost trimisă o notificare Cumpărătorului privind disponibilitatea de a expedia înainte de sfârșitul termenului estimat.

  5.4 Termenele de livrare vor fi prelungite automat în cazul apariției unor fenomene naturale sau acte de sabotaj public, orice accident, explozie, incendiu, furtuna, cutremur, inundatie, căi de acces înzăpezite sau impracticabile, greve, conflicte de munca, tulburari, sabotaj, embargo, lipsa sau imposibilitatea de a obtine materii prime,sau alte de natura similara sau diferite, pandemie, inclusiv COVID 19, întreruperea producției, întârzierea livrării materialelor esențiale, precum și în orice alte cazuri fortuite sau neprevăzute care depășesc controlul Vânzătorului. Același lucru se aplică în cazul în care astfel de evenimente afectează terții/co-contractanții ai Vânzătorului, inclusiv transportatorii sau întârzieri în efectuarea eventualelor formalități vamale.Termenul de livrare se prelungește în funcție de durata unor astfel de evenimente. Vânzătorul va notifica pe Cumpărător de existenta acestei situatii, precum și de încetarea sa in maxim 3 zile lucrătoare de la data la care a luat la cunoștință de aparitia, respectiv încetarea cazului.

  5.5 De asemenea, Vânzătorul nu este responsabil pentru circumstanțele menționate mai sus dacă acestea apar în timpul unei întârzieri deja existente.

  5.6 Cumpărătorul nu va avea dreptul la despăgubiri pentru întârzierea livrării.

  5.7 Cumpărătorul are dreptul să efectueze livrări parțiale în cantități acceptabile și rezonabile. Disputele privind livrarea parțială nu dau dreptul Cumpărătorului să refuze livrări parțiale suplimentare.

  6. Transportul și transferul riscului

  6.1 În coșul de cumpărături Cumpărătorul este informat asupra variantelor de transport, precum și a costului total al transportului. Prețul transportului este calculat în funcție de zona de livrare, volumul și greutatea totală a comenzii.

  6.2 Proprietatea asupra produselor care fac obiectul unei comenzi, riscul lucrului (inclusiv riscul degradării, distrugerii sau pieirii fortuite) și riscul contractului cu privire la produsele care fac obiectul unei comenzi se transferă Cumpărătorului de la momentul scoaterii produselor care fac obiectul comenzii din depozitele Vânzătorului in vederea incarcarii lor in mijloacele de transport (indiferent dacă transportatorul a fost angajat de Vânzător sau de Cumpărător).

  6.3 In cazul livrării FCA Franco depozit Cumpărător, bunurile pentru care s-a dat avizul că sunt gata de expediere la data convenită trebuie să fie ridicate imediat de către Cumpărător. În orice caz, Vânzătorul are libertatea de a depozita bunuri pe costul și riscul Cumpărătorului . Același lucru se aplică dacă livrarea nu poate avea loc ca urmare a amanarii sau sau pierderii transportului sau a altor condiții pentru care Cumpărătorul nu poate fi considerat responsabil. În cazul în care Cumpărătorul întârzie acceptarea livrării pentru mai mult de paisprezece zile de la primirea notificării privind disponibilitatea, indiferent de motiv, Vânzătorul are dreptul, după o prelungire de încă paisprezece zile, să suspende contractul sau să solicite despăgubiri de la Cumpărător.

  7. Condiții de plată

  7.1 Bonitatea creditului

  În cazul întârzierii la plată, precum și în orice alt caz, la alegerea Vânzătorului, , Vânzătorul are dreptul de a solicita Cumpărătorului emiterea de garanții, spre satisfacția Vânzătorului, sau să plătească în avans pentru livrările în așteptare și/sau să plătească imediat toate debitele restante. .

  7.2 Condiții de plată,

  Plata se poate face

  a) online cu cardul sau

  b) prin ordin de plată, în avans, înainte de efectuarea livrării. În acest caz, dupa selectarea produselor dorite, Cumpărătorul va alege plata prin "ordin de plata" și va plasa comanda. Dupa confirmarea comenzii de catre Vânzător, Cumpărătorul va primi pe adresa de email o factura proforma cu datele de identificare necesare pentru efectuarea platii. Cumpărătorul va efectua plata în termen de 48 ore de la primirea facturii proforma, în caz contrar respectiva comandă se va anula. Pentru evitarea oricărui dubiu, nicio comanda nu va fi considerată finalizată și procesata de Vânzător în lipsa plății.

  Orice plată datorată Vânzătorului va fi considerată ca fiind efectuată de către Cumpărător la data la care a fost creditat contul bancar al Vânzătorului, indicat în factura, cu sumele datorate de Vânzător. Dovada de primire va fi efectuată prin extrasul de cont al Vânzătorului.

  8. Receptie

  8.1 Receptia cantitativa a produselor, precum si receptia calitativa provizorie (strict din punct de vedere al viciilor aparente, care pot fi constatate la o simpla inspectie vizuala, fara desigilarea ambalajelor in care sosesc bunurile) se face de catre reprezentantul Cumpărătorului la data livrarii, prin semnatura de primire pe factura fiscala sau pe avizul de insotire a marfii, oricare din ele ar insoti marfa.

  8.2 In cazul in care la receptia produselor se constata ca exista produse deteriorate ori lipsuri cantitative, Cumpărătorul va inlocui produsele respective si/sau va completa produsele lipsa intr-un termen ce va fi convenit de catre Parti.

  8.3 Eventualele vicii ascunse ale produselor, care nu au putut fi descoperite la data livrarii, vor fi notificate Vânzătorului, în formă scrisa, prin e-mail la adresa sales.ro@hama.com, în maximum 2 (doua) zile de la luarea la cunostinta de catre Cumpărător, daca acestea au fost descoperite la momentul desigilarii ambalajelor/prezentarii/verificarii produselor, facute in scopul revanzarii acestora catre clientul final, sau au fost descoperite de catre clientul final dupa revanzare, iar clientul final a returnat bunul catre Cumpărator (daca se aflat in termenul de returnare prevazut de Legea 449/2003). In cazul viciilor bunurilor descoperite de catre clientul final al Cumpărătorului dupa expirarea termenului de returnare a produsului, se aplica procedura garantiei, cu respectarea dispozitiilor Legii 449/2003.

  9. Reclamatii produse defecte și garanție

  9.1 Vânzătorul garanteaza ca produsele pe care le vinde nu prezinta defecte in momentul transferului catre Cumpărător si ca acestea sunt conforme cu standardele in vigoare, respectand conditiile legale privind instructiunile de folosire, etichetarea, etc. Notificarea viciilor ascunse se face in termenul stabilit la art. 9.3, sub sanctiunea pierderii garantiei.

  9.2 Cumpărătorul va informa clienții sai finali in mod corect si complet, in conformitate cu legea aplicabila si cu documentele tehnice, asupra modului de utilizare a produselor, asupra situatiilor care duc la pierderea garantiei, precum si asupra oricaror alte elemente relevante in legatura cu produsul si va informa Vânzătorul, in termenul prevazut la Art. 9.3., punandu-i la dispozitie si orice documente relevante, cu privire la orice reclamatii primite de la cumparatorii sai in legatura cu produsele.

  9.3 Cumpărătorul se obliga sa comercializeze produsele in aceleasi conditii in care acestea au fost primite de la Vânzător și nu va vinde produsele care au fost modificate in orice fel.

  9.4 Cumpărătorul va pune la dispozitia Vânzătorului specificatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale produselor comercializate, precum si instructiuni de depozitare si utilizare. Nerespectarea conditiilor de depozitare si utilizare prevazute de instructiunile specifice duce la pierderea garantiei de catre Cumpărator. Totodata, Cumpărătorul se obligă sa nu aduca modificari produselor, ambalajelor si etichetelor acestora, decat cu acordul prealabil, exprimat in scris, al Vânzătorului.

  9.5 Garantia pentru produsele livrate se acorda in conditiile legii. Perioada de garanție începe cu recepția bunurilor de către clientul final și durează doi ani. In cazul aparitiei unui eveniment de natura sa atraga garantia Vânzătorului, Vânzatorul are posibilitatea de a propune Cumpărătorului sau dupa caz, utilizatorului final, una din variantele de mai jos, cu respectarea prevederilor legii 449/2003, legii 296/2004 si ale OG 21/1992 cu modificarile ulterioare:  a) inlocuirea produsului; sau b) returnarea și creditarea contului Cumpărătorului cu suma platita de acesta pentru produs (minus transport si TVA) respectiv conform legislatiei in vigoare.

  9.6 Cumpărătorul se obliga sa predea clientilor sai finali certificatele de garantie primite, conform prevederilor legale. Orice garantii oferite de catre Cumpărător clientilor săi finali, suplimentar fata de cele acordate de Vânzător, vor fi in sarcina exclusiva a Cumpărătorului.

  9.7 Inlocuirea produselor in perioada de garantie se face pe cheltuiala Vânzătorului, cu conditia ca defectul sa fie determinat de vicii ascunse, care nu puteau fi depistate la receptia calitativa efectuata de catre Cumpărător la data livrarii si, de asemenea, cu conditie ca produsele sa fi fost depozitate si utilizate in conditiile specificate in manualul de utilizare.

  9.8 Costuri poștale și de transport. Expeditorul este responsabil pentru plata inițială a costurilor poștale și de expediere pentru orice expediere trimisă către Hama referitoare la revendicări pentru defecte, garanții sau răspundere pentru produse. Aceste costuri vor fi rambursate de Hama după confirmarea valabilității cererii.

  10. Răspundere

  10.1 Raspunderea Vanzatorului privind plangerile, precum si pentru orice prejudicii rezultate din derularea prezentelor Condiții si/sau din incalcarea prevederilor referitoare la garantia produselor precum si din alte actiuni care decurg din procesul de service si garantie cum ar fi : livrare, inlocuire, instalare, operare sau utilizare a bunurilor si/sau produselor acoperite sau livrate in baza prezentului documente sau rezultate din alte servicii furnizate in conexiune cu acesta, nu va depasi suma platita de Cumparator Vanzatorului pentru produsul respectiv ce fac obiectul respectivelor plangeri.

  10.2 Vanzatorul nu va raspunde, pentru prejudicii viitoare, indirecte, accidentale sau substantiale, precum si pentru alte prejudicii, neglijente, raspunderi stricte sau altele, incluzand, dar fara a se limita la castigul sau beneficiul nerealizat, pierderi de profit sau alte tipuri de pierderi, pierderi privind utilizarea bunurilor, serviciilor si/sau produselor, costuri de capital, costuri privind perioadele de oprire, intarzieri si plangeri ale clientilor Cumparatorului sau terte parti privind orice prejudiciu cauzat de produsul cu defect, precum si pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o actiune sau o omisiune a unei terte persoane.

  11. Proprietate intelectuala

  11.1 Cumparatorul se obliga sa vanda Produsele ambalate si prezentate sub marcile lor.

  11.2 Cumparatorul nu va vinde Produsele care au fost modificate in orice fel.

  11.3 Pe durata relațiilor contractuale cu Vânzătorul (cu exceptia cazurilor permise care se refera inclusiv la comercializarea ori promovarea produselor) sau dupa incetarea acestuia si a epuizarii produselor din stocul Cumparatorului, Cumparatorul nu va utiliza nici o marca a unui produs, nume comercial, emblema, desen, model sau simbol, identice sau similare cu oricare din marcile si/sau sloganurile produselor Vânzătorului.

  11.4 Vanzatorul acorda Cumparatorului, de la data comenzii și pana la epuizarea din stocul Cumparatorului a produselor care fac obiectul comenzii, o licenta neexclusiva, cu titlu gratuit, nelimitata teritorial, pentru folosirea si afisarea, numelui comercial, a marcilor inregistrate si  oricarui continut transmis de catre Vanzator (informatii, fotografii etc), in vederea comercializarii produselor de catre Cumparator, indiferent de canalul de comercializare; in acest scop Cumparatorul va avea dreptul de a folosi si in materialele sale publicitare marca /marcile produselor care fac obiectul comenzii. De asemenea, licenta este partiala, in sensul ca Cumparatorul este autorizat sa utilizeze denumirile, desenele si modelele industriale ale produselor livrate,  numai in formele, stilurile, culorile si marimile stabilite de catre Vanzator si numai pe materiale de promovare si in legatura cu elementele aprobate in prealabil de Vanzator. Cumparatorul poate redimensiona marcile, desenele sau alte configurari grafice ale drepturilor de proprietate intelectuala ale Vanzatorului, in masura necesara afisarii, atat timp cat proportiile relative sunt pastrate (la alta scara).

  12. Retururi

  12.1 Odata receptionate produsele, acestea nu mai pot fi returnate catre Vânzător in vederea stornarii facturii care a stat la baza receptiei, decat cu acordul scris al Vânzătorului, cu exceptia situatiilor prevazute de Art. 10.3. Daca returul produselor nu este justificat si agreat de catre Vânzător, pentru orice operatiune de acest fel, Cumpărătorul va achita Vânzătorului contravaloarea transportului si o penalitate 5% din valoarea produselor returnate

  12.2 Returul de produse, atunci cand e acceptat, va fi primit doar in conditiile in care ambalajul este cel original, iar produsele sunt sigilate si nu prezinta deteriorari sau lipsuri. Factura aparținând livrării originale trebuie să însoțească expedierea. Notele de credit de la returnarea bunurilor pot fi taxate numai pentru noile comenzi de bunuri. Notele de credit sunt supuse deducerilor relevante.

  12.3 Următoarele produse sunt excluse de la retur:  produsele din campanii, produsele cu pret de lichidare sau produsele care sunt capete de stoc / end of life.

  12.4 Bunurile trebuiesc returnate cu toate costurile de expediere achitate de expeditor.

  13. Diverse

  13.1 Cumpărătorul va actiona in nume propriu. Niciuna dintre clauzele prezentelor Condiții nu va putea fi interpretata ca impunand vreunei Parti o obligatie de exclusivitate sau preferinta in favoarea celeilalte Parti sau ca instituind vreo limitare a vreuneia dintre Parti de a revinde sau de a utiliza produsele la libera sa alegere, de a stabili preturile de revanzare catre clienti in mod independent, conform politicii sale comerciale individuale si unilaterale. Cumparatorul va ramane liber sa acorde orice discounturi sau reduceri de pret catre clienti, la orice moment, fara informarea prealabila a Vanzatorului.

  14. Legea aplicabilă. Locul de executare

  14.1 Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia romana cu excluderea dispoziţiilor privind conflictul de legi şi a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (CISG). Această prevedere este valabilă indiferent de statul în care se află sediul Vânzătorului şi al Cumpărătorului şi indiferent de statul în care produsele vor fi livrate.

  15. Locul de executare și jurisdicție

  15.1 Locul de executare este sediul Hama Distribution Romania, indicat în preambulul prezentelor Condiții. Locul de performanță pentru ambele părți este Bucuresti, Romania.

  15.2 Părţile convin ca, pentru toate litigiile care rezultă din relaţiile dintre părţi, inclusiv executarea şi încetarea acestora, instanţele competente din Municipiul Bucureşti vor avea competenţă exclusivă.