Utilizarea cookie-urilor

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de utilizare optimă. Prin utilizarea cookie-urilor obligatorii, vă asigurăm că toate funcțiile principale ale acestui site web vă sunt disponibile.

Cu acordul dvs., alte funcții ale site-ului web vor deveni disponibile pentru dvs., cum ar fi căutarea magazinelor de retail, videoclipuri pentru produse și distribuirea conținutului cu prietenii.

Puteți revoca acordul în orice moment. Veți găsi informații despre aceasta și multe altele în Politica noastră de Confidențialitate.

Confidențialitate și securitate

Condiții de garanție


Consumatorul beneficiază de toate drepturile acordate prin prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992, privind protecţia consumatorilor, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicata în 2008 cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii 449/2003, beneficiind de garanția legala de conformitate, în condițiile art. 9-14, respectiv de garanția comerciala, în condițiile art. 19-22 din Legea 449/2003, republicata. Daca se considera prejudiciat, consumatorul are dreptul de a sesiza asociaţiile de consumatori şi organele administraţiei publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, precum şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor. Drepturile consumatorului nu sunt afectate prin garanţia comerciala aferenta produsului.

Reclamațiile în perioada de garanție se înaintează la comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Produsele comercializate de HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL nu se repara, garanția fiind asigurata prin înlocuirea acestuia sau restituirea contravalorii direct la comerciant, în maxim 15 zile de la reclamarea garanției și constatarea lipsei de conformitate. Perioada în care produsul nu poate fi exploatat de către Cumpărător din cauza lipsei de conformitate neimputabile Cumpărătorului,apărute în cadrul termenului de garanţie, prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge din momentul prezentării produsului la vânzător și până la notificarea Cumpărătorului în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Condiţii de garanţie:

Garanția acoperă toate viciile ascunse ale produsului, respectiv acele deficienţe calitative care nu au fost cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare.

SUNT EXCLUSE DE LA GARANŢIE:
- defectele provocate de utilizator, că urmare a exploatării neglijente și nerespectării instrucţiunilor din manualul de utilizare privind instalarea, punerea în funcţiune, utilizarea, întreţinerea, manipularea (fluctuații ale tensiunii de alimentare, alte şocuri electrice, mecanice, termice, lipsa împământării la prize sau prelungitor, mediu de utilizare sau depozitare cu grad ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în alte poziţii decât cele descrise în manualul de utilizare, obiecte străine intrate în echipament, lichide etc.),
- transportul şi depozitarea,
- defectele cauzate de folosirea altor consumabile decât cele indicate de producător în documentaţia care însoţeşte produsul sau de aplicaţiile software ale cumpărătorului. Părţile de natură consumabilă nu sunt acoperite de garanţie.
- Orice intervenție asupra produsului de către orice persoana, alta decât HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL, determina pierderea garanţiei. Numai HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL are dreptul de a constata condițiile pentru care produsele sunt excluse de la garanție.

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, clientul are următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea acestora, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitatea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu un mesaj la adresa de e-mail dataprotection.ro@hama.com sau pe cale poștală la adresa de mai sus.

Pentru a beneficia de drepturile legale în perioada de garanţie, cumpărătorul este obligat:
- să facă, la cumpărarea produsului , proba de bună funcţionare şi să semneze certificatul de garanţie;
- să verifice dacă produsul este însoţit de instrucţiunile de utilizare şi certificatul de garanţie, urmând ca acesta să semneze de primirea acestora;
- să nu îndepărteze eticheta cu numărul de serie al produsului;
- să nu facă nicio modificare asupra produsului;
- să ferească produsele de şocuri mecanice şi electrice, umezeală, praf şi temperature excesive;

HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL raspunde pentru lipsa de conformitate a produsului strict în limita perioadei de garanție și până la concurenta unei valori egala cu cel mult valoarea de achiziție a valorii produsului. În cazul produselor ce pot stoca informație (ca de exemplu, card de memorie sau memorie USB), HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi de orice fel de informație stocata, suferite de Cumpărător ca urmare a defectării, respectiv înlocuirii produsului și nici pentru eventualele daune rezultate în urma unor astfel de pierderi de informație. Sarcina salvării informaţiei sau asigurării împotriva eventualelor consecințe subsecvente, inclusiv cu privire la protecția datelor cu caracter personal stocate revine exclusiv Cumpărătorului.
În cazul unei solicitări de garanție, vă rugam să ne scrieți, împreună cu dovada de cumpărare, pe adresa: office.ro@hama.com sau sales.ro@hama.com.

Adresa sediu social:
Hama Distribution Romania SRL, 050881, București, Sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr.45, Tati Center, etaj 8.
De asemenea, sunteți liber să ne contactati și pe telefon la numarul +021.410.46.24 / 25 / 26